1r Res. És la reacció més freqüent. S’espera durant anys passivament, confiant en les propietats terapèutiques del transcurs del temps.

2n castigar o premiar. Quan el transcurs del temps ha mostrat la seva decebedora efecte, se li humilia o premia perquè “reaccioni”.

3r Contractar un professor particular. Sense esbrinar la causa ni mesurar el retard, es contracta un professor particular. Generalment no es tracta d’un professional, sinó d’un estudiant inexpert. Un o altre gairebé mai resolen res.

4t Repetir curs. De la mateixa manera, sense que ningú s’hagi proposat esbrinar la causa per la qual s’ha retardat tant que li impedeix promocionar de curs, es decideix que repeteixi un any. Sembla com si ningú hagués repetit fins ara i no fóssim conscients que les repeticions, sense més, gairebé mai serveixen de res.

Jorge Catalán Peña

Psicòleg del CPA

FacebookTwitterGoogle+Compartir