Aquestes son les causes més freqüents dels transtorns de la parla.

A) MALFORMACIONS EN ELS ÒRGANS QUE INTERVENEN EN L´ARTICULACIÓ:

Es poden donar des del moment de nèixer o ser conseqüència d´un mal hàbit o una contusió o accident.

Aquestes malformacions dificulten l´articulació dels sons de la llengua:

Es poden donar a nivell de:

 • LLAVIS (llavi leporí, falta de segellat de llavis)
 • PALADAR (paladar ogival, fisura palatina, paràlisi)
 • LLENGUA (tamany excessiu, pèrdua de massa lingual, llengua avançada, tel lingual massa curt)
 • MANDÍBULA
 • DENTICIÓ
 • AMÍGDALES

 

B) MALS HÀBITS:

 • Ús del xumet i biberó de forma prolongada (més enllà dels tres anys).
 • Succió digital
 • Succió de llavis i llengua

 

C) RESPIRACIÓ BUCAL:

Es pot donar per una alteració orgànica, com ara per la presència d´adenoides hipertròfics (carnots) o per un mal hàbit.

Comporta:

 • avançament de la llengua
 • baveig
 • paladar ogival
 • mala implantació dental
 • tendència a patir disfonies
 • dificultats articulatòries (especialment la s i la rr)

 

D) DEGLUCIÓ ATÍPICA:

És el manteniment de l´alimentació infantil, en la que la llengua es recolça entre les dents per empassar el menjar.

Pot comportar:

 • alteracions en l´implantació de les dents
 • alteracions en la posició de la llengua
 • falta de segellat als llavis
 • baveig
 • paladar ogival
 • falta de força en llengua, llavis i mandíbula
 • dificultats en la pronunciació d´alguns sons.

Característiques de la deglució atípica:

 • el nen menja lentament
 • sovint li queden restes de menjar a les comisures dels llavis
 • fa molta bola amb el menjar i li costa empassar
 • pot mastegar amb la boca oberta
 • hi ha un excès de salivació

 

E) PROBLEMES AUDITIUS EN EL MOMENT DE NÈIXER O COM A CONSEQÜÈNCIA D´UNA MALALTIA:

Podem distingir entre:

*BAIXADES D´AUDICIÓ A CAUSA D´OTITIS: Això provoca que el nen senti alguns sons distorssionats. Si són molt freqüents el nen possiblement tindrà dificultats per integrar els sons de la seva llengua i això afectarà a la seva parla. Aquestes dificultats són més acusades si les otitis es produeixen entre els 2 i els 3 anys, periode clau en l´adquisició del llenguatge.

*DIFICULTATS DE DISCRIMINACIÓ AUDITIVA: Tot i que el nen té una audició normal té dificultats per integrar a nivell intern les característiques de cada so de la parla i això fa que no els utilitzi bé.

Els errors més freqüents són:

 • la discriminació entre s, c/z i f
 • la discriminació de b i g
 • la discriminació de l, r i d.

En aquests casos primer hem de descartar un problema auditiu (fent una audiometria)

FacebookTwitterGoogle+Compartir