Diccionari “Estat d’ànim plenament satisfet”

Diderot “L´ home més feliç és el que provoca la felicitat de la resta de persones”
Victor Hugo “El deure té una gran similitud amb la felicitat dels altres”
Tolstoy “No hi ha més que una manera de ser feliç: viure per els altres”

Aristòtil “Només hi ha felicitat on hi ha virtut i esforç seriós, ja que la vida no és un joc”
Sartre “Felicitat no és fer el que un vol si no voler el que un fa”

Pollock “La felicitat és una estació de parada entre el poc i el massa”
Moravia “La felicitat és tan més gran com menys la detectem”
Antonio Gala “La felicitat és donar-se comte que res és massa important”

G. Marañón “La felicitat és un sentiment fonamentalment negatiu: l’ absència de dolor”
Curtis “La felicitat té a veure, sobretot, en la salut”

John Locke “Els homes obliden sempre que la felicitat humana és una disposició de la ment i no una condició de les circumstàncies”
Pablo Neruda “Algun dia, en qualsevol moment, en qualsevol lloc, amb tota certesa et trobaràs a tu mateix, i aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores”

Woddy Allen “L´única manera de ser feliç és que t´agradi patir”
Groucho Marx “La felicitat està feta de petites coses: un petit vaixell, un petit xalet, una petita fortuna”

PROVERBI XINÈS: “Qui només camina en dies assolellats mai arriba a la seva destinació”

FacebookTwitterGoogle+Compartir